post

اجرای برنامه های ارگانی و سازمانی،تیزر و نریشن

post

گوینده و مجری صدا و سيماي ايران

post

مدرس فن بیان، سخنوری وارتباط موثر