مدیر برنامه خانم قدسی: 09125707102

ایمیل: info@sokhandoon.com

کانال تلگرام:  @MohamadRezaVosough

کانال اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/BXX7conhpx7/